Orrhane i snødrev

kr 2300kr 12900
kr 2300kr 10800

Orrhane i snødrev, fra Vegglifjell

Fotograf:

Knut Erik Alnæs

Serie:

30 eksemplarer

Nullstill

Orrhane i snødrev

Det er ikke alltid det er vårlig i mai! Våren 2021 på Vegglifjell var preget av mye vær, og det virket mer som vinter enn vår da denne orrhanen buldret rett utenfor teltet mitt en tidlig morgen. Til tross for full vinterstorm spilte orrhanene uanfektet i vei – det var tross alt høneuke. Verre var det for fotografen, som opplevde at teltet knelte under de store snømengdene, og fikk derfor en meget kald natt på leiken!

Orrfugl

Orrfugl er den nest største av våre skogshøns – nummer to etter tiuren. Hannfuglene kalles orrhaner, mens hunnene kalles orrhøner. I likhet med tiuren samles orrhanene på faste spillplasser hver vår for å kjempe om orrhønenes gunst. I motsetning til storfuglen spiller orrfuglen derimot på åpne myrdrag eller på fjellknauser oppe i høyfjellet. Orrleiken kan oppleves både vår og høst, men hovedspillet skjer i månedsskiftet april-mai, hvor orrhønene kommer ned på leiken.