Lirypestegg

kr 2300kr 12400
kr 1725kr 9300

Lirypestegg i vakker vårdrakt står på en stein for å være synlig og flotte seg for damene.

Fotograf:

Henrik Strømstad

Serie:

30 eksemplarer

Tillitsfulle på våren

På våren når hormonene bruser er det lettest å komme på fotohold av rypene. Det er også på våren rypesteggen har kledd seg i sin fineste fjærdrakt og det virker nestet som den gjør seg til for fotografen. Denne rypa er fotografert i Troms i slutten av mai. Jeg så den på lang avstand og ved å bevege meg sakte og lavt i terrenget klarte jeg til slutt å komme på bare 10 meters hold.

Lirype

Lirypa kan forveksles med fjellrype men den er litt større enn fjellryper og er mer brunspraglet enn grå i sommerdrakt.  Hunnen (høna) har tre drakter og hannen (steggen) har hele fire drakter i løpet av et år. På våren kler steggen seg i sin aller fineste drakt når den skal imponeredamene. Lirypa er i Norge knyttet til fjellskog, men kan også hekke på store myrer i lavereliggende barskog. I Nord-Norge kan de oppholde seg helt ut mot kysten og på øyer.