Moskuskamp

kr 3000kr 15200

Kamp mellom to moskusokser på Dovrefjell

Fotograf:

Henrik Strømstad

Serie:

15 eksemplarer

Nullstill

Kamp mellom kjemper

Det er i midten av september i Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark. Jeg har gått innover i fjellet i flere timer for å finne moskus, men har ikke hatt hellet med meg…..

Moskus på Dovrefjell

Moskusen som i dag vandrer på Dovrefjell stammer fra dyr satt ut på Grønland på midten av 1900-tallet. Fossilfunn viser at moskusen historisk sett har vært å finne flere steder i Skandinavia, blant annet er det funnet ryggvirvler på Innset i Rennebu kommune. Bestanden i nasjonalparken teller i overkant av 200 dyr, og de kan ofte ses fra en av rasteplassene langs E6 over Dovrefjell. Vinterstid trekker dyrene gjerne mot høyere deler av nasjonalparken, der snøen blåser av på toppene, og gjør det enklere å finne ned til bakken.