Lirype i myrull

kr 2300kr 12900
kr 1725kr 9675

Lirype i flukt over myrull

Fotograf:

Knut Erik Alnæs

Serie:

30 eksemplarer

Lirype over myrull

Rypestegg i flukt over myrull, i Lofotens vakre midnattsol. Denne natten hadde jeg observert at rypesteggen oppholdt seg i en liten forhøyning i terrenget ute i et myrdrag. Fra denne lille kollen hadde den full kontroll over territoriet sitt. Ikledd ghilliesuit kravlet jeg lenge i myra, før jeg kom på den riktige avstanden. Ved å småprate litt med steggen, ville den ta en nærmere kikk på krabaten i myra, og satte fart rett mot fotografen som fanget det rette øyeblikket.

Lirype

Lirypa kan forveksles med fjellrype, men den er litt større, og er til sammenlikning mer brunspraglet enn grå i sommerdrakten.  Hunnen, også kjent som rypehøna, har tre drakter. Hannen, også kjent som rypesteggen, har på sin side hele fire drakter i løpet av et år. På våren kler steggen seg i sin aller fineste drakt når den skal imponere damene. Lirypa er i Norge knyttet til fjellskog, men kan også hekke på store myrer i lavereliggende barskog. I Nord-Norge kan de oppholde seg helt ut mot kysten og på øyer.